ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KOMİSYONU BAŞKAN ve ÜYELERİ
Adı-Soyadı
Unvanı
Komisyondaki Görevi
İsmail Hakkı Sağkol
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Başkan
Emre Yılmaz
Avukat
Üye
Ahmet Azmanoğlu
Yazı İşleri Müdürü
Üye
Hamdiye Saklı
Kamu Görevlisi
Üye
Yavuz Aydın
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Üye